Kontakt

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul.Rakowicka 26
31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl