Konferencja "Krakowskie nekropolie"

Konferencja "Krakowskie nekropolie"

W dniu 14.11.2019 roku odbędzie się konferencja "Krakowskie nekropolie"

Czytaj dalej
Kwesty 2019

Kwesty 2019

Informacje o Kwestach na Cmentarzach komunalnych w Krakowie w 2019 roku

Czytaj dalej
Roboty budowlane na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie

Roboty budowlane na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie

Roboty budowlane na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie

Czytaj dalej

Przerwa w dostępie do lokalizatorów grobów

Przerwa w dostępie do lokalizatorów grobów

Czytaj dalej

Memento Vitae 2019 - Koncert bez oklasków

Memento Vitae 2019 - Koncert bez oklasków

Czytaj dalej

Wszystkich Świętych 2019 - Informacje praktyczne

Wszystkich Świętych 2019

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

angel.jpg

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest zakładem budżetowym, powstałym w maju 1992 roku z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Przy pomocy ZCK Gmina Miejska Kraków realizuje zadania wynikające
z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związanych z:

 • chowaniem zwłok,
 • ekshumacjami,
 • przygotowaniem i realizacją inwestycji,remontów i eksploatacją terenów cmentarnych,
 • utrzymaniem właściwego stanu technicznego oraz użytkowego
  i estetycznego obiektów,urządzeń cmentarnych i terenów,
 • prowadzeniem ewidencji pochowań i pobieraniem opłat
  za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

Zarządza 12 cmentarzami komunalnymi w Krakowie, które podzielone są na 4 rejony cmentarne, tj.

 • Rejon Rakowice,
 • Rejon Podgórze,
 • Cmentarz Prądnik Czerwony,
 • Cmentarz Grębałów.