1. rocznica śmierci Zbigniewa Zuziaka

1. rocznica śmierci Zbigniewa Zuziaka

Czytaj dalej
Prosimy o ostrożność. Niebezpieczne skutki zjawisk atmosferycznych

Prosimy o ostrożność. Niebezpieczne skutki zjawisk atmosferycznych

Czytaj dalej
Zmiany godzin otwarcia cmentarzy komunalnych w Krakowie w związku z obchodami Świąt Wielkanocnych w 2024 r.

Zmiany godzin otwarcia cmentarzy komunalnych w Krakowie w związku z obchodami Świąt Wielkanocnych w 2024 r.

Czytaj dalej

Zmiany godzin przyjmowania stron w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w dniu 29 marca 2024 r

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalej

Kraków pamięta o Wisławie Szymborskiej

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.