Cennik opłat

Nienaruszalność grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat (na 20 lat) oraz opłata prolongacyjna 696.00
Nienaruszalność grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat (na 20 lat) oraz opłata prolongacyjna 1360.00
Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m 7991.00
Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m 9015.00
Użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej 2838.00
Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m 3025.00
Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m 3415.00
Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m 4356.00
Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,30 m 4623.00
Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50 m x 2,00 m 4067.00
Prolongata na 20 lat użytkowania niszy urnowej 1875.00
1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie ziemnym na 20 lat (z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm wystającej poza obrys nagrobka) 900.00
1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie murowanym na 30 lat 1350.00
Czynności formalno - prawne i terenowe związane między innymi z wydaniem zgody na:  prace budowlano – montażowe w części nadziemnej lub podziemnej grobu murowanego,  prace grabarskie we wnętrzu grobu murowanego 543.00
Czynności formalno-prawne i terenowe związane z wydaniem zgody na postawienie, wymianę lub remont nagrobka na grobie ziemnym (dziecka lub osoby dorosłej) 247.00
Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu 75.00
Korzystanie z kaplicy lub z sali pożegnań - za każde 1/2 godziny. Za każdą czynność oddzielnie 109.00
Korzystanie z chłodni - za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok 58.00
Korzystanie z katakumby za każdy rozpoczęty miesiąc 407.00
Uregulowanie stanu prawnego grobu lub niszy urnowej 37.00
Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym lub niszą urnową. 50.00
Badania terenowe dotyczące możliwości budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego. Wytyczenie, odbiór części podziemnej oraz odbiór części nadziemnej grobu murowanego. Za każdą czynność oddzielnie 126.00
Wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarnych informacji o zmarłych. Za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy prowadzonej przez archiwum 28.00
Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m 11484