OFERTA PRACY

30 czerwca 2019

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE zatrudni 12 osób na stanowisko:

ROBOTNIK DO PRACY LEKKIEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe
 • uprawnieniaprawo jazdy kategorii B

Oczekujemy od Ciebie:

 • sprawności fizycznej,
 • sumienności, uczciwości,
 • chęci do pracy, zaangażowania.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • sprzątanie i utrzymanie w czystości alejek, parkingów, skwerów, klombów na terenie cmentarza,
 • wykonywanie prac porządkowych związanych z opróżnianiem koszy na śmieci wraz z ich ręcznym załadunkiem na pojazdy i rozładunkiem na wysypkę śmieci cmentarza,
 • odśnieżanie oraz dbałość o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów cmentarza oraz terenów wokół budynków cmentarnych,
 • obsługa pojazdu typu ciągnik i standardowych narzędzi i urządzeń ogrodniczych.

koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie cmentarza,

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tak zw. 13 pensja,

pracę w stabilnej jednostce,

miejsce pracy: cmentarze komunalne na terenie Krakowa,

wynagrodzenie: płaca zasadnicza w wysokości 3450,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa + dodatek za wysługę lat (liczony od 5 – 20 % płacy zasadniczej w zależności od posiadanego stażu pracy),

nagrody pieniężne,

 • dostęp do pakietu socjalnego, w tym m.in. atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (np. bony świąteczne),
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS,
 • posiłki regeneracyjne,
 • odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie – ul Rakowicka 41 lub na Dzienniku Podawczym ZCK – ul. Rakowicka 26 lub na adres e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl

Kontakt telefoniczny w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku pod numerem:12/619 99 73lub 12/619 99 21

W CV proszę o zamieszczenie klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych, a zawartych w moim CV, przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jako administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. „