ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Wydarzenie

Turecki Dzień Poległych 2011-03-21 10:53:19

W dniu 18 marca br. na Cmentarzu Rakowickim przy grobie żołnierzy tureckich odbyła się uroczystość upamiętniająca obchodzony w Turcji Dzień Poległych.
Uroczystość zorganizowała Ambasada Republiki Turcji. Na grobie kwiaty i wieńce złożyli: Pan Reşit Uman Ambasador Republiki Turcji w Polsce, Pan Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski, Pani Wiesława Tracz Konsul Honorowy Republiki Turcji oraz Gen. Jerzy Biziewski dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego. W uroczystości udział wzięła także kompania honorowa z 2 Korpusu Zmechanizowanego.
Grób żołnierzy tureckich znajduje się na kwaterze XXIII. Pochowani w nim są żołnierze tureccy polegli w czasie I wojny światowej na froncie galicyjskim w latach 1916-17. Walczyli oni przeciwko Rosji po stronie Austro-Węgier i Niemiec.

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl