ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Społeczny Komitety Odnowy Zabytków Krakowa powstał w grudniu 1978 r., w związku z wpisaniem Krakowa na listę UNESCO. SKOZK działa na mocy Ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Poza ogromnym wkładem w dziele przywracania świetności zabytkom naszego miasta, również przyczynił się do ratowania starych nagrobków Cmentarza Rakowickiego. W 2003 r. przeprowadzono renowację 6 grobowców, 5 nagrobków oraz 8 najstarszych tablic epitafijnych z muru cmentarnego. W 2004 r. odnowiono 2 grobowce i 3 nagrobki, wykonano również izolację fundamentów kaplicy cmentarnej. W 2005 r. przeprowadzono renowację 3 grobowców i 5 nagrobków. W roku 2009 na prace konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim zostanie wydane 240 000,00 zł. Pieniądze pochodzą ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz z budżetu miasta. W tym roku odnowiony zostanie fragment muru od strony południowej (fragment przylegający do terenów wojskowych). W ubiegłym roku wzmocniono konstrukcyjnie walący się mur, zdjęto tablice epitafijne i odnowiono fragment od strony zewnętrznej. W tym roku planuje się wykonać prace przy konserwacji muru od strony wewnętrznej (ok. 100 metrów) oraz odnowienie tablic epitafijnych, które obecnie przechowywane są w pomieszczeniach należących do Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Oprócz tego na terenie cmentarza konserwacji poddanych zostanie kilka nagrobków, w tym grobowiec rodziny Łosiów. Ten okazały obiekt z dwiema zakapturzonymi płaczkami pochylonymi nad sarkofagiem znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Do przeprowadzenia konserwacji wytypowano również kilka mniejszych obiektów, m.in. grobów profesorów Polskiej Akademii Umiejętności.

>www.skozk.krakow.pl

Grób Dietlów

po renowacji

Grób Korneckich

po renowacji

Kossaków

po renowacji

Grób Lebowskich

po renowacji

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl