ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Cmentarze wojenne

 1. Cmentarz w Łagiewnikach przy ul. Siostry Faustyny - założony w 1914 r. w sąsiedztwie zamienionego na szpital wojskowy klasztoru Matki Boskiej Miłosierdzia. Miejsce spoczynku 266 żołnierzy różnych narodowości zmarłych w czasie I wojny światowej. Jest to obszar zadrzewiony, z pamiątkowym postumentem i krzyżem w centralnej części.

 2. Cmentarz jeńców –żołnierzy Armii Czerwonej zabitych lub zmarłych z wycieńczenia w obozach jenieckich w Skotnikach (odrębny cmentarzyk w polach, nieco poniżej fortu). Cmentarz ten upamiętnia ofiary II wojny światowej. Zajmuje powierzchnię 7 arów. W sześciu obramowanych zbiorowych mogiłach spoczywa 150 żołnierzy radzieckich.

 3. Zespół cmentarno-pomnikowy Wzgórza Krzesławickie, gdzie znajdują się zbiorowe groby osób rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej przy Forcie Krzesławickim. Zajmuje 0,79hektara. Spoczęło na nim 440 osób zamordowanych w latach 1939-1944. Znajduje się tu mogiła zbiorowa opatrzona tablicą oraz pomnik autorstwa W. Leonowicza, B. Mikołajskiego, T. Ptaszyckiego, A. Reynoch i F. Toth. Pomnik – mauzoleum powstał w 1957 r. i ma kształt monumentalnej ściany z rzeźbą leżącego człowieka o związanych rękach.

 4. Dwie mogiły zbiorowe Żydów pomordowanych przez hitlerowców w 1942r. w Lesie Tynieckim.

  Na Cmentarzu Rakowickim znajdują się następujące kwatery wojenne:
 • z czasu I wojny światowej:

- kwatera Legionowa (pasy 50, 50a, 50b, 50c, 51, pas kw.V, pas kw. XI, pas kw. XV, pas kw. XIX) wraz z Mauzoleum poległych w czasie I wojny światowej i pomnikiem „Czwórki Legionowej”
- kwatera XXIII z pomnikiem Chwały oraz pomnikiem żołnierzy tureckich,
- mogiły zbiorowe (pasy 34,35,73) z Kurhanem – pomnikiem Ukraińców internowanych w obozie na Dąbiu (mogiły na wschodniej części kwatery XXVII),
- groby żołnierzy Legionów Polskich i Wojska Polskiego z lat 1916-1920 (pas 33a i b)
- mogiła z pomnikiem Ułanów poległych 13 czerwca 1915r. pod Rokitną pas 67, 68,

 • z czasu wojny polsko-bolszewickiej:

-kwatera żołnierzy poległych i zmarłych w latach 1919 – 1920, w czasie wojny polsko – bolszewickiej (pasu 70,71, 72 część zachodnia kwater XXVII, XXVIIIc - wzdłuż muru cmentarnego od Al. 29 Listopada),

 • z czasu II wojny światowej:

- kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych cmentarz od strony Prandoty z pomnikiem Armii Kraków,
- kwatera żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej - Brytyjczyków, obywateli Afryki Południowej, Nowozelandczyków, Australijczyków, Kanadyjczyków, Polaków, Hindusów (cmentarz od strony Prandoty),
- kwatera żołnierzy sowieckich (cmentarz od strony Prandoty),
- kwatera żołnierzy niemieckich (cmentarz od strony Prandoty),
- mogiła zbiorowa z pomnikiem Partyzantów Armii Krajowej, Armii Ludowej Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich poległych w walkach w okręgu krakowskim– pas 69,
- Pomnik na grobach mieszkańców Dąbia – ofiar pacyfikacji z dnia 15 stycznia 1945 r. kwatera LXVII wsch.
- Mogiły ofiar egzekucji 1 lipca 1942r. w Woli Duchackiej (kwatera LXXIV)

Na Cmentarzu Podgórskim:

- Kwatera XI żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej,
- Pomnik Legionistów poległych w czasie I wojny światowej, pomiędzy kw. VIII a pasem 2,
- Pomnik na grobie Harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej

 1. Glinnik - Przegorzały (ul. Bruzdowa) - Jest to miejsce zbiorowych egzekucji dokonywanych przez Niemców podczas okupacji na Polakach, żołnierzach i cywilach osadzonych w więzieniach przy u. Montelupich oraz przy ul. Senackiej. Ofiary chowano w grobach zbiorowych (lub po prostu wykopanych przez nie dołach) na miejscu straceń. Obecnie znajduje się tutaj niewielka nieogrodzona łąka z pomnikiem upamiętniającym męczeńską śmierć bliżej nieustalonej liczby straconych (od kilkuset do ponad 1300). W 2012 r. dzięki staraniom Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera miejsce wpisane zostało do ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Koncepcję urządzenia cmentarza wybrano spośród prac wykonanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Otwarcie cmentarza zaplanowano na rok 2018.

 2. Miejsce egzekucji w Lesie Wolskim- miejsce egzekucji 90 żydów, której dokonano 15 lipca 1942r.

 3. Cmentarz jeńców - żołnierzy Armii Czerwonej w Borku Fałeckim przylegający do cmentarza parafialnego przy ul. Zawiłej. Zajmuje powierzchnię 0,11 ha. W grobach zbiorowych spoczywa 153 żołnierzy Armii Czerwonej zamordowanych przez okupanta niemieckiego. Na kwaterze znajduje się niewielki pomnik.

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl