ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Usługi ekshumacyjne

Opłaty za usługi ekshumacyjne Opłaty za usługi ekshumacyjne (obowiązuje od 2012-04-11)

L.p. Wyszczególnienie Wysokość opłat
1 Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby do lat 6 1353.00
2 Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją 2160.00
3 Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją 1994.00
4 Ekshumacja z grobu ziemnego pogłębionego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją 2619.00
5 Ekshumacja z grobu ziemnego pogłębionego trumny osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją 2544.00
6 Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej do 10 lat przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny) 498.00
7 Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej po 10 latach przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny) 356.00
8 Umieszczenie ekshumowanych zwłok lub szczątków w grobie ziemnym lub murowanym 201.00
9 Wydobycie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat z grobu murowanego lub urny z grobu ziemnego lub murowanego 212.00
10 Wydobycie z grobu murowanego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 293.00
11 Wydobycie i ponowne opuszczenie trumny do grobowca dla udostępnienia dojścia, celem wydobycia innej trumny ze zwłokami lub prace grabarskie przy jednym miejscu w grobie murowanym. Za każdą czynność oddzielnie 312.00
12 Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu 2427.00
13 Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu 2260.00
14 Ekshumacja szczątków umieszczonych na dnie piwnicy w grobie murowanym 1321.00

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl